Middagsymposium SAVE in woord en daad

18-10-2018

Sinds 2015 werkt de jeugdbescherming en jeugdreclassering in de regio Utrecht-Flevoland volgens de SAVE-werkwijze (SAmenwerken aan VEiligheid). Zij werken daarbij intensief samen met lokale teams. Naar aanleiding van vragen en dilemma’s uit de praktijk is in 2016 het onderzoek ‘SAVE in woord en daad’ gestart. Op 18 oktober worden de bevindingen gepresenteerd en gaat men dieper in op de thema’s van het onderzoek: veiligheid & bedreigde ontwikkeling, eigen kracht & regie en een betere samenwerking tussen professionals rond jongeren en gezinnen.

Middagsymposium SAVE in woord en daad

Sinds 2015 werkt de jeugdbescherming en jeugdreclassering in de regio Utrecht-Flevoland volgens de SAVE-werkwijze (SAmenwerken aan VEiligheid). Zij werken daarbij intensief samen met lokale teams. Naar aanleiding van vragen en dilemma’s uit de praktijk is in 2016 het onderzoek ‘SAVE in woord en daad’ gestart.

Op 18 oktober worden de bevindingen van dit onderzoek gepresenteerd en gaan de aanwezigen, tijdens workshops, dieper in op de thema's van het onderzoek: veiligheid & ontwikkeling, eigen kracht & regie en samenwerking tussen professionals rond jeugdigen en gezinnen. Na de workshopronde gaat Micha de Winter in op het werken met het brede netwerk van cliënten.
Vragen die deze middag aan bod komen: hoe kijken professionals naar veiligheid en bedreigde ontwikkeling? Hoe verloopt de samenwerking tussen SAVE-professional en medewerker van het lokale team? Hoe ga je om met eigen kracht & regie van cliënten?

Programma

 • 13.00 uur Ontvangst
 • 13.30 uur Opening en presentatie uitkomsten onderzoekdoor Jacqueline Bosker, lector Werken in Justitieel Kader
 • Reactie op de uitkomsten van het onderzoek door SAVE-partners
 • Discussie met de zaal
 • 14.30 uur Workshops
 • 15.45 uur Werken met het netwerk van cliënten door Micha de Winter, bijzonder lector Jeugd & hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken
 • 16.30 uur Afsluiting
 • 16.45 uur Borrel

Meer informatie en aanmelden

Donderdag 18 oktober 2018 van 13.00 tot 17.00 uur.
Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, De Nieuwe Poort 21 in Amersfoort.
Deelname is gratis. Tijdens het symposium is plek voor 200 deelnemers.

Om aan te melden, klik hier. Aanmelden kan tot 10 oktober 2018, waarbij geldt: vol is vol.
Dit symposium is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) met 4 punten voor jeugdzorgwerkers, jeugd- en gezinsprofessionals.

Doelgroep

Medewerkers SAVE, medewerkers van lokale teams, raadsmedewerkers, medewerkers Veilig Thuis, gedragswetenschappers, beleidsmedewerkers, managers, docenten en studenten. Daarnaast is een ieder die in de thema’s van dit onderzoek geïnteresseerd is van harte welkom.

Georganiseerd door

Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht samen met Samen Veilig Midden-Nederland, Raad voor de Kinderbescherming, Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering & William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Workshops

 • Workshop 1: de theorie en moeilijkheid van het inschatten van veiligheid.
  Is een eenduidige visie op veiligheid en een eenduidige beoordeling daarvan een realistisch doel in het professioneel handelen? Wat zegt de theorie, wat zien we in de praktijk en wat is jouw rol als professional.
 • Workshop 2: een veilige context voor het kind.
  Goed zicht krijgen op de krachten en zorgen in de context van een kind is essentieel voor het maken van een veiligheidsinschatting. Het SAVE-onderzoek laat zien dat dit soms lastig is, bijvoorbeeld in zaken waarin geweld tussen ouders speelt. Hoe krijg je zicht op de geweldsdynamiek tussen partners? En welke mogelijkheden heb je als SAVE-professional om in te grijpen? 
 • Workshop 3: hoe maak je gebruik van elkaars expertise?
  De focus van lokale teams en SAVE-professionals kunnen verschillen ten aanzien van de vraag van het gezin en de inschatting van veiligheid. Op welk moment en hoe maak je gebruik van elkaars expertise? En wat zijn hierbij jouw overwegingen?
 • Workshop 4: eigen kracht en regie.
  Uit het onderzoek blijkt dat het begrip eigen kracht en regie veelvuldig wordt gebruikt maar veel verschillende betekenissen in de praktijk heeft. Hoe kan je goed aansluiten bij eigen kracht en regie van cliënten? Hoe geef je het vorm in jouw professionele handelen?
 • Workshop 5: visueel werken.
  Sommige cliënten zijn verbaal minder vaardig. Visuele technieken kunnen ondersteuning bieden om met hen in gesprek te gaan over veiligheid & bedreigde ontwikkeling. In deze workshop worden good practices en handvatten met elkaar gedeeld voor het toepassen van deze technieken, zoals tekentechnieken en verhaalopbouw.