Lunchlezing: Betrokkenheid HU bij laaggecijferdheid

01-10-2019

In Nederland zijn anderhalf miljoen mensen laaggecijferd. Dat belemmert hun maatschappelijke participatie. Hogeschool Utrecht is op diverse manieren betrokken bij de aanpak van laaggecijferdheid. Hiervan ben je na deze lunchlezing, van het lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen, helemaal op de hoogte. En het kost je slechts 2,63 procent van jouw werkweektijd.

Nationale en internationale samenwerkingen

We starten de lunchlezing met een update over de verschillende samenwerkingen waarin de HU een belangrijke rol speelt. Zo werkt de HU samen met de Community of Practice Gecijferdheid, Stichting Lezen en Schrijven, Oefenen.nl, bibliotheken en gemeenten. Internationaal zijn we betrokken bij de OECD Numeracy Expert Group en het Erasmus+ project Common European Numeracy Framework (CENF).

Gecijferdheid is multidimensionaal

Ook gaan we in op het multidimensionale karakter van gecijferdheid. In onze hoogtechnologische maatschappij gaat gecijferdheid niet om het uitrekenen van sommetjes. Het gaat om autonoom en adequaat gedrag van individuen in complexe situaties: interpreteren, begrijpen, beslissingen nemen en mathematiseren. Naast cognitieve aspecten spelen daarbij persoonlijke kwaliteiten, psychologische factoren en de weerbaarheid tegen ‘de macht van getallen’ een belangrijke rol.

Aanmelden

Nieuwsgierig geworden? Meld je aan via lunchlezing@hu.nl.

Praktische informatie

Neem je eigen broodje mee en laat je in een uur bijpraten over (laag)gecijferdheid.

Datum: Dinsdag 1 oktober 2019
Tijd: 12.30 - 13.30 uur
Spreker: Kees Hoogland
Locatie: Padualaan 99, 1.232 | ConceptSpace

Deze lunchlezing wordt georganiseerd door het Kenniscentrum Leren en Innoveren.