Lunch Lecture: de vele gezichten van gepersonaliseerd leren (dit evenement is geweest)

23-05-2018

De HU stelt de lerende student centraal. Vanzelfsprekend, want 'leren is een persoonlijk en continu proces' en 'het is onze taak om de natuurlijke leerbehoefte en motivatie van studenten te ondersteunen en om hen te begeleiden bij het halen van maximale resultaten' (HU-onderwijsvisie). Flexibel en gepersonaliseerd onderwijs is hot, niet alleen bij de HU maar ook elders in het hoger onderwijs, bij beleidsmakers, in het voortgezet onderwijs en zelfs in het basisonderwijs. Niet iedereen is echter overtuigd van de haalbaarheid en ook voor de mogelijke effecten wordt gewaarschuwd, bijvoorbeeld door de onderwijsraad.

Maar heeft iedereen het eigenlijk wel over hetzelfde? Wat betekent het om de persoonlijke leerbehoefte centraal te stellen? Hoe verhoudt zich dat tot samen leren en voorbereiden op levenslang leren (ook elementen uit de HU-visie), en in hoeverre zullen ict-tools helpen om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken?
 
In deze lunchsessie verkennen we verschillende beelden van gepersonaliseerd leren, de verschillende onderwijsvisies waar deze beelden uit voortkomen en de (soms tegenstrijdige) aanwijzingen die daaruit voortkomen voor het inrichten van een opleidingsprogramma.
 
Elwin Savelsbergh (lectoraat bèta en technologiedidactiek) en Joanne Leerlooijer (onderzoeker Instituut Archimedes) schrijven met input van diverse collega’s binnen en buiten het kenniscentrum een 'Whitepaper Gepersonaliseerd Leren' om de beschikbare kennis over de vormgeving en de effectiviteit van gepersonaliseerd leren te ontsluiten voor de hbo-onderwijspraktijk.

Datum:  23 mei 2018
Tijd:       12.30 tot 13.30 uur
Locatie: Padualaan 99, ConceptSpace 1.232

Alle medewerkers en studenten van de HU zijn welkom. Neem je eigen broodje mee en kom 23 mei naar de ConceptSpace.

Je kunt je aanmelden via: lunchlezing@hu.nl.

Over Elwin Savelsbergh

Elwin Savelsbergh is sinds juni 2017 lector bèta- en technologiedidactiek. Met zijn onderzoeksgroep werkt hij aan versterking van de bèta- en technologiedidactiek in het primair en voortgezet onderwijs en in het hoger beroepsonderwijs.

Kenniscentrum Leren en Innoveren

Het Kenniscentrum Leren en Innoveren ontwikkelt met en voor mensen en organisaties kennis en onderbouwde werkwijzen die hen in staat stellen te handelen in complexe dynamische beroepspraktijken. In deze lezingenreeks geven de diverse lectoraten van het kenniscentrum een inkijkje in het onderzoek waar zij bij betrokken zijn. Docenten, onderzoekers, andere collega's, studenten en mensen uit het werkveld zijn welkom om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het werk van onze onderzoekers en met ons in gesprek te gaan.