KSI lunchmeeting #8: Routes uit de rotzooi (dit evenement is geweest)

13-06-2019

Jongeren en jongvolwassenen met complexe problemen en justitiecontacten zijn een moeilijke groep voor gemeenten. Ze zijn vaak ongediplomeerd en werkloos, hebben schulden en maken op de arbeidsmarkt weinig kans. Voor professionals is het lastig om met deze groep te werken. Daarnaast moeten professionals zich aan veel en soms tegenstrijdige regels houden.

Domein overstijgende samenwerking voor delinquente jongeren

In gemeenten werken professionals vanuit verschillende domeinen (zorg, veiligheid, werk & inkomen, huisvesting) samen aan een persoonsgerichte aanpak (PGA) voor deze doelgroep. Waar voorheen het delict of de overlast centraal stond, wordt nu meer vanuit een persoon- en systeemgerichte aanpak gepoogd de overlast en criminaliteit te bestrijden.

Samen met de gemeenten Hilversum, Veenendaal, Wijk bij Duurstede & Zeist doet het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid onderzoek naar lokale verbetertrajecten voor een effectievere integrale samenwerking voor deze groep. In deze lunchmeeting neemt docent/senior onderzoeker Carmen Paalman je mee in de onderzoeksopzet en eerste resultaten vanuit Startbaan.

Praktische informatie

Wanneer? Donderdag 13 juni 19, 12.30 - 13.30 uur
Waar? Padualaan 101, ruimte 0.406
Wat? Lunchmeeting (neem zelf een broodje mee)
Voor wie? Iedereen is van harte welkom: studenten, onderzoekers, docenten en andere geïnteresseerden, bijvoorbeeld (toekomstig)
sociaal juridisch dienstverleners.

Aanmelden

Meld je per email aan voor deze lunchmeeting.