Internationale conferentie: UN-Convention proof Higher Education (dit evenement is geweest)

19-11-2018

Expertisecentrum handicap + studie organiseert een internationale conferentie in samenwerking met de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht, in Utrecht op 19 en 20 november 2018.

Onderwijsinstellingen werken aan de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap om VN-proof te worden. 'UN-Convention proof Higher Education' is het centrale thema van deze conferentie*.

Tijdens de conferentie komt u meer te weten over innovatieve methodes en initiatieven, geteste oplossingen en bewezen resultaten om een inclusieve instelling te worden. De drie principes van het VN-verdrag zijn: inclusief, volledige participatie en autonomie. En het belangrijkste 'Niets over studenten, zonder studenten'.

Op 19 november vinden in de ochtend plenaire sessies plaats en in de middag zijn er parallelle subsessies. In de avond is het mogelijk om deel te nemen aan het diner met internationale gasten. Op 20 november starten we met een plenaire bijeenkomst gevolgd door parallele subsessies.

De conferentie eindigt om 13.00 uur.

Mogelijke thema's voor de subsessies:

  • Informatievoorziening
  • Toegankelijke examinering
  • Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt
  • Flexibilisering
  • Beleidsontwikkeling, implementatie en monitoring
  • Studentenparticipatie, peer-to-peer coaching

Indien u belangstelling heeft om een presentatie of workshop te verzorgen, lees dan de Call for proposals. Voorstellen moeten uiterlijk 18 mei voor 12.00 uur binnen zijn.

U kunt zich vanaf juni 2018 aanmelden voor de conferentie. Meer informatie volgt.

* De voertaal is Engels.