Afscheidscollege prof. dr. Marieke Schuurmans

14-06-2018

Na een periode van ruim 15 jaar neemt prof. dr. Marieke Schuurmans op donderdag 14 juni 2018 afscheid van Hogeschool Utrecht. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij haar afscheidscollege als lector Ouderenzorg bij het Lectoraat Chronisch Zieken.

Stilstaan om vooruit te komen
Over ouderen, over verpleegkunde en over praktijkgericht onderzoek

De levensverwachting van mensen van vijfenzestig jaar en ouder blijft nog even stijgen, de komende jaren komt er nog een maand per jaar bij. Goed nieuws voor iedereen? De gezondheidszorg barst uit zijn voegen en de ‘one-size-fits-all-ages’ benadering garandeert geen passend antwoord op de vragen van ouderen. Professionals, zoals verpleegkundigen, passen zich niet vanzelf aan bij een veranderende vraag. Ruim vijftien jaar geleden kwamen lectoraten aan het hbo met de opdracht om praktijkgericht onderzoek, onderwijsinnovatie en zorgvernieuwing te realiseren. Het lectoraat Chronisch Zieken was een van de eerste Utrechtse lectoraten én daarnaast pionier in het denken over de zorg gericht op het dagelijks functioneren van ouderen met meerdere chronische aandoeningen. In haar afscheidsrede staat Marieke stil bij 15 jaar ontwikkelingen in de zorg voor ouderen, ontwikkelingen in de verpleegkunde en last but not least ontwikkelingen in het praktijkgericht onderzoek. Stilstaan om vooruit te komen. Goed nieuws voor iedereen?

Datum: donderdag 14 juni 2018
Tijd: 15.00 - 17.30 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht Science Park

Programma afscheidscollege

14.30 uur - 15.00 uur: Ontvangst
15.00 uur - 15.20 uur: Opening door dr. ir. Anton Franken MBA, lid College van Bestuur Hogeschool Utrecht/ Dankwoord door dr. Cyrille Krul, directeur Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven
15.20 uur - 15.45 uur: Afscheidscollege Stilstaan om vooruit te komen door prof. dr. Marieke Schuurmans
15.45 uur - 16.05 uur: Coreferaat door dr. Jet Bussemaker, destijds als minister van OCW verantwoordelijk voor de Wetenschapsvisie 2025 en als staatssecretaris van VWS verantwoordelijk voor de start van het Nationaal Programma Ouderenzorg
16.05 uur - 16.10 uur: Dankwoord vanuit het onderwijs door dr. Carolien Sino,Instituut voor Verpleegkundige Studies
16.10 uur - 17.30 uur: Afsluiting en receptie

Om u aan te melden, klik op deze uitnodiging. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via openbareles@hu.nl.