Nieuwe tool voor kinderen met taalontwikkelingsstoornis

30-11-2018

Bij ongeveer één op de tien kinderen komt de taalontwikkeling niet goed op gang, ondanks voldoende taalaanbod. Voor deze kinderen en hun ouders ontwikkelde het lectoraat Logopedie van Hogeschool Utrecht ENGAGE. Deze tool maakt het gesprek met ouders over de hulpvraag van hun jonge kind (2-8 jaar) visueel en concreet, en ondersteunt ouders bij het opstellen en evalueren van behandeldoelen voor hun kind.

Engage

Veel kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) gaan naar de logopedist voor spraak- en taaltherapie op school of in een vrijgevestigde praktijk. Logopedisten werken vaak aan de woordenschat, verstaanbaar praten of goede zinnen maken, om zo de communicatieve redzaamheid van kinderen te verbeteren. Het ontbreekt echter aan bruikbare instrumenten om de communicatieve redzaamheid in kaart te brengen: wat kan het kind in het dagelijks leven bereiken met de taal die het tot zijn beschikking heeft? 

Nu verkrijgbaar

De tool ENGAGE biedt uitkomst. Deze richt zich op kinderen met een TOS van 2 tot 8 jaar. Die leeftijdsgroep is nog in grote mate afhankelijk van hun omgeving bij het verkrijgen van de juiste ondersteuning en hulp. Op dit moment wordt de gesprekstool ENGAGE gedrukt. Hij is nu al te bestellen bij K2-Publisher. Levering vindt plaats in het voorjaar van 2019.

Samen gecreëerd 

De inhoud van ENGAGE is ontwikkeld door het lectoraat Logopedie: participatie door communicatie, in samenwerking met ouders van een kind met TOS, jongvolwassenen met TOS, logopedisten, klinisch linguïsten, leerkrachten, orthopedagogen, pedagogische behandelaars en klinisch wetenschappelijk onderzoekers. De functionaliteit en vormgeving van de gesprekstool zijn ontwikkeld, in samenwerking met het HU-lectoraat Co-design, logopedisten en ouders van een jong kind met TOS, om zo samen een instrument te creëren dat aantrekkelijk is en goed bruikbaar is in de praktijk. Bekijk de video en de projectpagina over de ontwikkeling van ENGAGE. De ontwikkeling van ENGAGE is mede mogelijk gemaakt door FNO vanuit het programma Zorg én Perspectief

Engage