Make-It consortium bevordert therapietrouw in de praktijk

08-07-2019

Er is een groeiend aantal interventies en innovaties om het geneesmiddelengebruik - de therapietrouw – van patiënten te bevorderen, maar het lukt nog niet om deze in de praktijk grootschalig toe te passen. Hoe kunnen we de therapietrouw in de praktijk verbeteren? Het Make-It Consortium, met experts uit verschillende zorgdisciplines, buigt zich vanaf 1 juli over deze vraag. Het Lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie van Hogeschool Utrecht heeft hierin een grote rol.

medicijngebruik

Therapietrouw gaat om de vraag of patiënten hun geneesmiddelen gebruiken zoals ze dat hebben afgesproken met hun zorgverlener. Inzichten uit onderzoek naar therapietrouw bereiken slechts in beperkte mate de praktijk. Daar wil Make-It (Medication Adherence Knowledge, Expertise and Implementation Taskforce) verandering in brengen. HU-lector Rob Heerdink (Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie) ziet veel kansen tot verbetering van geneesmiddelengebruik: door mensen betere en begrijpelijke informatie te geven, te zorgen dat er geen onnodige geneesmiddelen worden gebruikt, en door betere communicatie met de patiënt en tussen zorgverleners onderling.

Acht proeftuinen

Het Make-It consortium gaat, verspreid over het land, acht zogenaamde ‘proeftuinen’ begeleiden. In de proeftuinen werken verschillende zorgdisciplines samen die betrokken zijn bij de zorg voor en therapietrouw van de patiënt. De deelnemers in de proeftuinen zetten acties in gang om therapietrouw in de dagelijkse praktijk te bevorderen en gebruiken hiervoor innovaties en interventies die al eerder zijn getest. Te denken valt aan telefonische startbegeleiding van de patiënt door de apotheek, een herinneringssysteem dat patiënten erop wijst hun medicijnen in te nemen en een regelmatig gesprek over therapietrouw tussen zorgverlener en patiënt.

Diversiteit aan disciplines

De proeftuinen krijgen begeleiding van het Make-It consortium. Met zijn diversiteit aan disciplines – zoals farmacie, geneeskunde, verplegingswetenschap, communicatiewetenschap, psychologie en sociologie – biedt het consortium ondersteuning op zowel de inhoud van de zorg als op het gebied van communicatie en implementatie.

Voorbereiding, uitvoering, evaluatie

Bij de start van het project kiezen de proeftuinen in overleg met Make-It een aantal interventies uit die passen bij hun dagelijkse praktijk. Tijdens het implementatieproces kijkt het consortium mee met de proeftuinen en denkt het mee over oplossingen bij tegenvallers. Na afloop evalueert Make-It de uitkomsten van acties van de proeftuinen. Bekeken wordt of de interventie het gewenste effect heeft gehad én waar de proeftuinen zoal tegenaan zijn gelopen tijdens het implementatietraject. 

Successen vasthouden

Het Make-It consortium is 1 juli gestart met voorbereidingen, zodat de eerste proeftuinen in de loop van 2020 kunnen starten. Make-It verwacht over een paar jaar te weten welke interventies het beste zijn toe te passen in de praktijk. De hoop is dat de proeftuinen zo enthousiast zijn geworden dat ze deze successen ook willen uitdragen. De grootste uitdaging is het realiseren van randvoorwaarden om deze successen vast te houden.

Het Make-It consortium

Het Make-It consortium wordt gesubsidieerd door ZonMw. Het bestaat naast Hogeschool Utrecht uit de volgende partijen: het Nivel, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Radboudumc, Amsterdam UMC locatie VUmc, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy.