Workshops

Workshops tijdens de LIST/DENK!-conferentie 19 april 2018

Workshop 1

Waarom ‘lente’ geen thema is (Guyanne van der Horst & Annette Dekkers, CED)

In deze workshop staat de vraag centraal ‘wat is een thema?’
Tevens krijgt u handreikingen om een thema vorm te geven.

  • Wat is een essentieel thema.
  • Welke prentenboeken selecteer je (o.a. kwaliteitscriteria).
  • Hoe ga je met de kinderen het gesprek over het thema?

Met elkaar werken we een voorbeeldthema uit.
Ook krijgt u praktische tips hoe je het thema in alle hoeken aan bod kunt laten komen.

Workshop 2

Creatief schrijven in groep 1, 2 en 3 (Margriet Dekker & Carina van Sommeren, Seminarium voor Orthopedagogiek)

Schrijven ontwikkelt de leesontwikkeling en vice versa. Bovendien bouwen kinderen hierdoor het besef op dat schrijven een echt doel heeft; namelijk het communiceren met anderen.
In deze workshop worden voorbeelden gegeven hoe het creatief schrijven in groep 1, 2 en 3 gestimuleerd kan worden met behulp van functionele en motiverende opdrachten.

Workshop 3

Geef me een duwtje zodat ik ook de finish kan bereiken! (Marijke Ceunen, OCB Brussel & Eveline Wouters, Seminarium voor Orthopedagogiek)

Uit het List-onderzoek blijkt keer op keer dat zwakke leerlingen achterblijven op het gebied van letterkennis en invented spelling en deze achterstand niet inlopen.
In deze workshop wordt gezocht naar oplossingen voor dit fenomeen.
We stellen ons de vraag of we wel voldoende stilstaan bij de verschillen in context- en omgevingsfactoren en  of het aanbod wel voldoende wordt afgestemd op de beginsituatie van de leerlingen?
Tevens gaan we in op de rol van de leraar in de interactie met leerlingen die niet profiteren van een krachtige geletterde omgeving.

Workshop 4

Hoe leren we kinderen een moeilijke tekst te begrijpen? (Erna van Koeven, Windesheim)

Soms begrijp je een tekst niet in één keer, dan is het handig om tools in handen te hebben om grip te krijgen op de tekst.
De R2L-lessen bij DENK! zijn bedoeld om kinderen te leren teksten te begrijpen die zij zelfstandig nog niet kunnen lezen. In deze workshop gaan we in op hoe je kinderen kunt helpen teksten te begrijpen.    

Workshop 5

Hoe rond je een thema af bij DENK!? (Anette de Groot-Kuppens, Windesheim)

Bij begrijpend lezen is het lezen voor echte doelen van groot belang, omdat daardoor de noodzaak ontstaat voor de leerlingen om een tekst te begrijpen. Daarin speelt het gericht toewerken naar een voor de leerlingen interessante afronding van het thema een rol. In deze workshop gaan we in op hoe je een thema kunt afronden.

Workshop 6

LIST en tweetaligheid (Karin Elferink, Seminarium voor Orthopedagogiek)

De taalontwikkeling van NT1-leerders en NT2-leerders verschilt niet wezenlijk. Voor beide groepen zijn een rijk taalaanbod, frequente interactie, herhaling, feedback, scaffolding en hoge verwachtingen van belang. Leerlingen werken aan begripsontwikkeling en woordenschat door rond rijke contexten te werken, te lezen, te praten, te schrijven en te denken. In deze workshop gaan we na een theoretische inleiding samen verkennen wat de LIST aanpak kan betekenen voor meertalige leerlingen.

Workshop 7

Over rookworst en minilessen! (Henk van den Hurk, HU)

De miniles is een unieke kans om verschillende boeken te introduceren. Daarnaast kan de leerkracht geëngageerd leesgedrag demonstreren en met leerlingen praten over een gelezen tekst. In deze workshop gaan we in op een belangrijk element in die gesprekken: het richten van de aandacht bij het lezen.

Workshop 8

Doelgericht werken aan opbrengsten (Saskia Brokamp & Jeannette Kunst, HU)

In het model Doelgericht Werken Aan Opbrengsten (DWAO) wordt gewerkt aan optimalisering van dat  leerkrachtgedrag en van die condities op schoolniveau waarvan uit de onderzoeksliteratuur bekend is, dat deze leiden tot goede prestaties bij de leerlingen.
In deze workshop wordt het model toegelicht en wordt geoefend met het opstellen van een interventieplan voor de school op basis van leerlingresultaten en instructiekwaliteit van de leerkracht.

Workshop 9

Wat is DENK!? (Anneke Smits, Windesheim)

Bent u nieuwsgierig naar de inhoud van het programma DENK! voor het begrijpend leesonderwijs en hebt u hierover niet eerder een lezing of workshop gevolgd? Dan is deze workshop iets voor u. In deze workshop zullen de onderliggende principes van DENK! worden toegelicht en laten we zien hoe is het programma opgebouwd.

Workshop 10

Wat is LIST? (Ingrid Brinks, Windesheim)

Als je als leerkracht start op een school waar al een aantal jaren gelezen wordt volgens LIST kun je je behoorlijk ongemakkelijk en overvallen worden. Je collega’s proberen het wel zo goed mogelijk uit te leggen, maar er is geen handleiding waarin staat wat je moet doen en omdat het voor je collega’s zo vanzelfsprekend is krijg je ook niet altijd goed inzicht in de visie achter het project. Deze workshop neemt je mee in het gedachtengoed en de aanpak van de LISTprojecten, ook fijn als je je hier nog steeds wat onzeker over voelt of van LIST nog weinig weet.