Centrale thema's in onderzoek HU

Hogeschool Utrecht wil meer focus aanbrengen in het onderwijsassortiment en het praktijkgericht onderzoek. De keuzes die de HU maakt, weerspiegelen de eigen sterke punten, de behoeften van professionals op de arbeidsmarkt en zijn een reactie op ontwikkelingen in Europa.

Tot 2015 kende de Hogeschool vier speerpunten in het onderzoek.

Rond twee van deze speerpunten – creatieve industrie en duurzaamheid -  is de samenwerking met partners in de afgelopen twee jaar geïntensiveerd in Centres of Expertise:

  1. Centre of Expertise Creative Industries: U-Create www.ucreate.nl
  2. Centre of Expertise Smart Sustainable Cities www.smartsustainablecities.nl

Rond het speerpunt ‘Zorg en Technologie’ organiseerde de HU op 27 januari 2015 een slotsymposium waar verschillende sprekers ingaan op de manier waarop e-Health inmiddels verweven is in het onderwijs en onderzoek binnen en buiten Hogeschool Utrecht, en wat te verwachten ontwikkelingen zijn.

De activiteiten binnen het vierde speerpunt ‘Werken en leren in de wijk’ zijn ingebed in de diverse lectoraten die onderzoek doen op dit terrein, met name lectoraten bij de Kenniscentra Sociale Innovatie en Educatie.

In de loop van 2015 benoemt Hogeschool Utrecht nieuwe gezamenlijke thema’s voor het praktijkgericht onderzoek. Met deze centrale thema’s wil Hogeschool Utrecht nog meer richting en diepgang geven aan het eigen onderzoek.

Duurzame Energie Proeftuin

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten